Declarații fiscale

Pentru depunerea declarațiilor fiscale este necesară parcurgerea următoarelor etape:

1. Primul pas pentru a se putea depune declarațiile fiscale este obţinerea unui certificat calificat de semnătură electronică.
2. În cazul în care nu este deja instalat, se instalează programul Adobe Reader.
3. Se descarcă documentul de confirmare de pe portalul ANAF, se completează, se transmite pe e-mail la furnizorul certificatului, apoi tse transmite prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, opţiunea Înregistrare certificate calificate).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
5. Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.
6. Aceste documente se depun pe SPV, prin intermediul formularului de contact (împuternicirea, actul de identitate, formularul 150).
7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucratoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natura, pentru depunerea declaraţiilor.
8. Accesaţi adresa www.e-guvernare.ro Depunere declaraţii, Declaraţii ANAF (veţi fi redirecţionat pe portalul ANAF)
9. Descărcaţi formularele electronice.
10. Completaţi formularele de declaraţii.
11. Transmiteţi declaraţiile.
12. Examinaţi starea declaraţiilor transmise

Daca ai nevoie de ajutor pentru completarea si depunerea unei declaratii fiscale, scrie-ne:

Nume