Înregistrare SEAP

Oferim servicii de:

– inregistrare cont gratuit pe platforma SEAP/SICAP;

– intocmire documente de calificare in vederea participarii la licitatii;

– semnare electronica documente si incarcare pe platforma de licitatii;

– intocmire propunere tehnica pentru participarea la licitatii (constructii, IT, medical, juridic, catering etc);

– intocmire propunere financiara cu devize si fise tehnice echipamente.

 

Oferim suport in vederea constituirii garantiei de participare si/sau garantiei de buna executie

 

 

 

Nume