Impozit pe salarii

In conformitate cu ART. 76 – Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor, din Codul Fiscal

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.

CAPITOLUL III – Venituri din salarii și asimilate salariilor

SECȚIUNEA 1 – Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor