Fiscalitate

Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

Sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit

Declararea și plata impozitului se efectuează trimestrial prin depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (D 100); pâna la data de 25 a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III.
Definitivarea și plata impozitului pe prfofit se efectuează până la termenul de depunere a declarației (D 101), adică 25 martie a anului următor.
Excepții:
  • ONG urile au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual, până pe 25 februarie a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
  • Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice, cartofului, pomicultură și viticultură au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual, până pe 25 februarie a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
  • Persoanele juridice care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligația de a depune declarația anuală privind impozitul pe profit și de a plăti impozitul până la data depunerii situațiilor financiare la Reg.Com.

 

Sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit cu plăți anticipate

Contribuabilii pot opta pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, dacă:

– însumează o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate;
– sunt plătite până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declarației privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plățile anticipate efectuate în acel an.

Opțiunea pentru sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită. Aceasta este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi.

Impozitul pe profit (D 101) poate fi depus până la data de 25 martie a anului următor.