Documente și formulare

Featured Image

Acestea sunt unele dintre cele mai uzuale declaratii fiscale:

100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat
101 Declarație privind impozitul pe profit
112 Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat
151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line
163 Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
230 Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat
300 Decont de taxă pe valoarea adăugată
301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată
318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal
390 Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare
394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal
710 Declarație rectificativă