Impozit pe venit

Featured Image

 

Cine datorează impozit pe venit?

Următorii contribuabili datorează plata impozitului, conform Codului fiscal:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România, datorează impozit pe venit;

d) persoanele fizice nerezidente care obțin venituri prevăzute la art. 129. din Codul fiscal.

 

Ce categorii de venituri sunt supuse la plata impozitului pe venit?

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt următoarele:

a) venituri din activități independente;

b) venituri din salarii și asimilate salariilor;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

d) venituri din investiții;

e) venituri din pensii;

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

g) venituri din premii și din jocuri de noroc;

h) venituri din transferul proprietăților imobiliare;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117.