Un activ este o resursă economică sau un drept pe care le deține o companie și care pot fi convertite în bani sau în alte mijloace lichide echivalente.

Conform definiției din IFRS, un activ reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute și de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere.

În sens larg, orice bun care are valoare într-un schimb, bunuri mobile și imobile, echipamente, depozite bancare, investiții, conturi creanta, stocurile din depozit, etc. 

Clasificarea activelor

Activele pe care le deține o companie sunt clasificate în funcție de disponibilitate, de lichiditatea lor, adică de ușurința cu care acel activ poate fi convertit în bani. Din acest motiv ele sunt împărțite în:

Active imobilizate. Acestea active sunt utilizate de către societate, nu sunt achiziționate în scopuri de vânzare…..de ex. utilaje, bunuri imobiliare etc. Aceste active sunt împartite în trei categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.

Active circulante (curente). Sunt active care se preconizează a fi utilizate în mai puțin de un an, cum ar fi stocurile.

Conturile de active, atât cele curente, cât și cele imobilizate, sunt incluse în bilanț.