Servicii de contabilitate online

Oferim soluții complete financiar contabile de la A la Z –  la nivel national – fara deplasare.

Solicită o ofertă

  • operare documente primare
  • evidentă analitica și sintetică furnizori, clienți
  • evidență mijloace fixe, calculul amortizării
  • întocmirea balanței de verificare si a balanțelor analitice
  • întocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
  • întocmirea declarațiilor fiscale în termenele legale
  • întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare
  • bilanț
  • înrolare SPV
  • transmitere e-Factura, e-Transport