Este un document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economice și se utilizează în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.