1. Acțiunea este titlul care reprezintă fiecare dintre fracțiunile din capitalul social al unei SA, care atribuie titularului acesteia condiția de acționar și îl legitimează pentru exercitarea drepturilor pe care i le conferă legea și statutul societății.

Natură juridică

LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)