Servește ca document de însoțire a mărfii pe timpul transportului, document ce stă la baza întocmirii facturii, dispoziție de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiași entități, document de primire în gestiune document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit, după caz.