Sunt documente justificative de înregistrare în registrul de casă/registrul de casă în valută și în contabilitate a încasărilor și plăților
efectuate în numerar (lei/valută), precum și a depunerilor de sume la casieria entității.