Constituie ansamblul costurilor directe și indirecte necesare pentru producerea unui bun. Include totalitatea factorilor utilizați în procesul de fabricație al unui produs (materii prime, materiale consumabile, utilaje, costuri de personal, cel al factorilor de producție direct atribuibili bunului și a celor care corespunde costurilor de producție aferente indirecte bunului, în măsura în care se referă la producție), și mijloacelor de producție care sunt necesare pentru punerea bunului respectiv în condiții de exploatare.