Un cost relevant este acel tip de cost a cărui modificare sau alterare afectează totalitatea celorlalte costuri. Aceste schimbări apar din luarea deciziilor manageriale.
În domeniul contabil și economic, conceptul de cost relevant capătă un rol important în luarea deciziilor sau în proiectarea strategiei. Costurile relevante indică managerului care alternative presupun creșteri sau scăderi ale costurilor unui anumit produs. Din punct de vedere al contabilității, ele ajută la raportarea unei anumite decizii a conducerii firmei cu cel mai bun rezultat economic posibil.