Sunt acele costuri necesare pentru funcționarea normală a unei entități și pentru distribuția de produse, inclusiv cheltuielile de vânzare, cheltuielile de marketing,

administrare și finanțare, toate acestea fiind aplicate rezultatelor economice ale perioadei în care sunt efectuate. De exemplu, comisioane de la furnizori, taxe de publicitate, salariile și beneficiile sociale ale angajaților, dobânzi care decurg din obligații financiare etc.