Factoringul – este un contract încheiat între o parte, denumită aderent, furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii, şi o instituţie bancară sau o instituţie financiară, denumită factor, prin care aceasta din urmă asigură inanţarea, urmă rirea creanţelor şi prezervarea contra riscurilor de credit, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de vânzare, creanţele provenite din vânzarea de bunuri sau pres tarea de servicii către terţi.