Poate fi deinită ca operaţiunea prin care o bancă cumpără un titlu negociabil (cec, cambie, bilet la ordin) înainte de scadenţa acestuia, înscrisă în titlu,
contra unui preţ diminuat cu valoarea taxei scontului, suma rămasă de încasat în baza titlului scontat având funcţiile unui credit pe termen scurt