Cu privire la veniturile salariale ce nu reprezintă venit impozabil în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază, se aduc unele modificări:
se elimină suma de 400 lei ce putea fi acordată pentru regimul de telemuncă (precum și prevederea cu privire la neimpozitarea acestei sume);
contravaloarea abonamentelor sportive se reduce de la 400 euro/an la 100 euro/ an (limita preluată și la deducerea pentru abonamentele suportate de angajați);
se include diferența favorabilă între dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite;
se includ sumele suportate de angajator pentru educația timpurie a angajaților, în limita a 1.500 lei/ lună pentru fiecare copil.
Sume neimpozabile limitate individual si cumulat (33% x salariul de baza) – Art 76 (4^1)

Beneficii Plafon individual neimpozabil Plafon comun
Clauza de mobilitate, pentru alte categorii decat soferii 2,5 ori nivelul legal diurna 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat

 

Hrana acordata de către angajator Valoarea unui tichet pe zi
Cazare/ chirie 20% din salariul de bază minim brut pe țară
Contravaloarea serviciilor turistice 1 salariu mediu brut pe an – 6.789 lei
Contribuţiile la un fond de pensii facultative* 400 euro anual
Primele/Abonamente de sănătate * 400 euro anual
Sumele suportate de angajator pe plasarea copiilor angajațiilor proprii în unități de educație timpurie pentru fiecare copil

Diferența

în limita stabilită de acesta dar nu mai mult de 1.500 lei/lună
Abonament la sala de sport 100 euro anual