Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor de capital, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, în natură şi/sau în numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum a şi majorării sau reducerii aporturilor, potrivit reglementărilor legale.
Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.

Contul 101 “Capital” este un cont de pasiv.

Contul 101 “Capital” se creditează prin debitul conturilor:
106 “Rezerve”
– cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglemetărilor legale.
117 “Rezultatul reportat”
– cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente utilizate ca surse de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).
205 “Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”
– cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi active similare aportate.
208 “Alte imobilizări necorporale”
– cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.
211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”
– cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.
212 “Construcţii”
– cu valoarea construcţiilor aportate.
213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”
– cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.
214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”
– cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.
231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”

– cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie aportate.
233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie”
– cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie aportate.
301 “Materii prime”
– cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.
302 “Materiale consumabile”
– cu valoarea stocurilor reprezentând materiale consumabile aportate.
303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”
– cu valoarea stocurilor reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aportate.
361 “Animale şi păsări”
– cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aportate.
381 “Ambalaje”
– cu valoarea stocurilor reprezentând ambalaje aportate.
512 “Conturi curente la bănci”
– cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil.
531 “Casa”
– cu sumele depuse ca aport în numerar

Contul 101 „Capital” se debitează prin creditul conturilor:
117 “Rezultatul reportat”
– cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).
512 “Conturi curente la bănci”
– cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea aporturilor de capital la patrimoniul social.