Cheltuieli de constituire – OMFP nr. 1.802/2014, cu modiicările şi completările ulterioare, prevede:

„Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de îniinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de îniinţarea şi extinderea activităţii entităţii).” (pct. 185-(2))

„O entitate poate include aceste cheltuieli de constituire la «Active», caz în care acestea se pot imobiliza. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani.” (pct. 185-(1))