Este prețul de achiziție al unui produs sau costul de producție al acestuia. Prețul de achiziție este suma în numerar sau alte elemente echivalente plătite sau care urmează a se plăti, plus, acolo unde este cazul, valoarea justă a celorlaltor contraprestații promise, derivate din achiziție, toate acestea trebuie să fie direct legate de achiziție și să fie necesare pentru a pune activul respectiv în stare de funcționare.