Acest tip de costuri se clasifică în funcție de relația sa cu producția.
Tipuri de cost indirect
Putem diferenția în principal următoarele tipuri de costuri indirecte:
• Costuri indirecte de producție: Acestea sunt costurile legate de procesul de producție care contribuie la obținerea produsului final, cu excepția costurilor directe (materia primă, forța de muncă etc). De exemplu, costurile indirecte de producție ar putea fi, printre altele, amortizarea mașinilor, întreținerea acestora, cheltuielile cu personalul de supraveghere, controlul calității, chiria sau energia electrică. După cum putem observa, aceste costuri sunt legate de procesul de producție, dar nu îl afectează în mod direct și, în plus, ele nu pot fi distribuite fără a fi necesar să se stabilească un criteriu de alocare.
• Costuri generale indirecte: Sunt costurile considerate ca fiind inecesare pentru fabricarea produselor și se efectuează mai degrabă pentru desfășurarea corectă a activității. Acestea sunt, în principal, costuri comerciale sau de administrare