Servește ca: dispoziție pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispozițiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate
pentru cheltuieli de deplasare, precum și a diferenței de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.; dispoziție pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din
activitatea de exploatare, potrivit dispozițiilor legale; document justificativ de înregistrare în Registrul de casă și în contabilitate, în cazul plăților în numerar efectuate fără alt document justificativ, după caz.