Document utilizat pentru inventarierea bunurilor aflate în gestiune și care stă la baza întocmirii Registrului-inventar, în care sunt înregistrate elementele de natura activelor și datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creanțele și datoriile entității).