Monografii contabile

100 monografii contabile:

1.Subscrierea capitalului social:

456  = 1011
Decontari cu actionarii/
asociatii privind capitalul
Capital subscris
nevarsat

2. Varsarea capitalului social:

512  = 456
Conturi curente la bănci Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul

3.Transformarea capitalului social nevărsat în capital vărsat:

1011  = 1012
Capital subscris nevărsat Capital subscris vărsat

4.Recunoaşterea cheltuielilor de constituire:

201  = 404
Cheltuieli de constituire Furnizori de imobilizări

 

5.Amortizarea anuală a cheltuielilor de constituire pe perioada maximă de 5 ani

6811  = 2801
Cheltuieli de expoatare privin amortizarea imobilizarilor Amortizarea cheltuielilor de constituire

6.La sfârşitul celor 5 ani, când cheltuielile de constituire sunt complet amortizate, se efectuează înregistrarea:

2801  = 201
Amortizarea cheltuielilor de constituire Cheltuieli de
constituire