Noutăți contabile

În planul de conturi general, cuprins la punctul 594, se introduc conturile:
În cadrul contului 149 „ Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se introduce contul analitic:

1496 „Pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite” (A),

În cadrul contului 612 „Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune și chiriile” se introduc conturile analitice:

6121 „Cheltuieli cu redevențele”,
6122 „Cheltuieli cu locațiile de gestiune”,
6123 „Cheltuieli cu chiriile”,

Se introc noi conturi:

616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”,
617 „Cheltuieli de management” și
618 „Cheltuieli de consultanță”.