Noutăți legislative

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 4.705/2023 privind modificarea Procedurii de stabilire a schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.489/2018 (Monitorul Oficial nr. 1032 din 14 noiembrie 2023)
2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.882/2023 pentru completarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale (Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023)