În Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2023, s-a publicat OPANAF nr. 18/2023 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor D205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”. Noul act normativ a fost promovat în contextul în care, prin OG nr. 8/2021 și OUG nr. 130/2021, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului, precum și ale intermediarilor, rezidenți fiscali români, definiți de legislația în materie, care au efectuat tranzacțiile prevăzute la art. 94 și 95 din Codul fiscal.

Modificările vizează următoarele aspecte:

● modificarea dispozițiilor art.132 alin. (2) din Codul fiscal referitoare la obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, în sensul în care, în cazul veniturilor din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022, plătitorii de astfel de venituri nu mai au obligația completării și depunerii formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, ci a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;

● modificarea dispozițiilor art. 96 alin. (3) din Codul fiscal, în sensul în care intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, care efectuează tranzacțiile prevăzute la art. 94 și 95, atât pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele obținute din străinătate au obligația completării și depunerii formularului D205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”.

Aceste modificări legislative vizează obligațiile declarative aferente veniturilor/ câștigurilor/ pierderilor realizate în anul 2022 și au impus actualizarea formularului D205 și a instrucțiunilor de completare a acestuia.

ANAF precizează că, în conformitate cu dispozițiile art.133 alin. (22), lit. a), pct. (i) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru câștigurile/pierderile aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2022, inclusiv, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării câștigului/înregistrării pierderii din transferul titlurilor de valoare/operațiuni cu instrumente financiare derivate.

În acest context, prin noul act normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial s-a introdus, în tabelul de la capitolul IV din formularul 205, o coloană în care intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, evidențiază țara din care au fost obținute veniturile, în cazul tranzacțiilor prevăzute la art. 94 și 95 din Codul fiscal. Totodată, au fost actualizate, în mod corespunzător, instrucțiunile de completare a formularului D205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”.

 

Sursa: CECCAR