Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 16/2022 legate de TVA cota redusă de 9%

1. Taxa pe valoarea adăugată- cota redusă de 9%-  se aplică pentru:

– livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi. Exceptie fac băuturile alcoolice, nealcoolice încadrate la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, destinate consumului uman și animal. De asemenea sunt incluse animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;

– livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

– livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în producția agricolă, altele decât cele prevăzute mai sus. Aceseta pot fi semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării. De asemenea prestările de servicii utilizate în producția agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

– serviciile de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice și nealcoolice încadrate la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;

–  cazarea și serviciile de restaurant revin la cota de 9%.