• BNR, Ordinul nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (Anexa 1 și Anexa 2), publicat în MO nr. 890 și 890 bis din 30.12.2010, cu modificările și completările ulterioare

• BNR, Ordinul nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR, publicat în MO nr. 570 din 10.08.2012, cu modificările și completările ulterioare.

• BNR, Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre), publicat în MO nr. 693 și 693 bis din 23.09.2014, cu modificările și completările ulterioare.

• BNR, Ordinul nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în MO nr. 699 și 699 bis, cu modificările și completările ulterioare.
• BNR, Regulamentul nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, publicat în MO nr. 865 din 20.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

• BNR, Ordinul nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale MFP, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în MO, Partea I 93 14.feb.2013, cu modificările și completările ulterioare

• BNR, Ordinul nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR, publicat în MO, Partea I 570 10.aug.2012 , cu modificările și completările ulterioare.

• Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare include parte din cadrul de reglementare al contabilității bancare