Reglemetare legală calcul diurnă

Se aduc clarificări cu privire la plafonul lunar de 3 salarii de baza/ remunerații acordate salariaților/ administratorilor aplicabil indemnizațiilor de delegare și detașare, în țară și în străinătate, acordate începand cu luna decembrie 2023

Conform art. 76 alin. (2) lit. k) și art. 142 lit. g) din CF intră în baza de calcul a impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale indemnizația de delegare, detașare, inclusiv cea specifică detașării transnaționale.

De asemenea intră prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate, precum si alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei în materie.

Acestea sunt cheltuieli efectuate pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada delegării în altă localitate, în tară sau în străinătate.

Se efectuează două calcule:

1) 2,5 ori nivelul stabilit pentru instituții publice;
2) salariul de baza x 3/nr de zile lucratoare din luna deplasarii.

Se compară rezultatele celor două calcule iar rezultatul mai mic reprezintă diurna neimpozabilă.

Perioada in care salariatul are dreptul la diurna neimpozabila se stabileste in conformitate cu prevederile art. 7 1 din HG 518/1995:
Art. 7 1
(1) Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avandu-se in vedere:

a) momentul decolarii și aterizarii avionului, de și pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei, atat la plecarea in strainatate, cat si la înapoierea în țară.

(2) Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.

Se clarifică din punct de vedere fiscal modul de calcul al plafonului lunar neimpozabil în cazul indemnizației de deplasare și detașare (diurnei).
În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se propune clarificarea modalității de determinare a plafonului lunar neimpozabil de 3 salarii/remunerații, pentru indemnizațiile de delegare, detașare, inclusiv în cazul indemnizației specifice detașării transnaționale și prestațiile suplimentare, precum și pentru deplasarea în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în cazul în care aceste situații cuprind perioade din luni succesive.

Astfel, plafonul se calculează distinct pentru fiecare lună prin raportarea celor 3 salarii/remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Plafonul lunar astfel determinat, se utilizează și la stabilirea bazei de calcul CAS, al bazei de calcul al CASS și al bazei de calcul al CAM.