Sistemul RO e-Transport – ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice care au drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional.
Acesta permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT ( codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat;).

Transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat se definește ca fiind transportul rutier la nivel naţional al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat.

Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt următoarele:

1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare;
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni,
3. Băuturi, lichide alcoolice şi oțet,
4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment,
5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate;
6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate,
7. Încălţăminte, ghetre si articole similare; pârti ale acestor articole;
8. Fontă, fier şi oţel.