Pentru revocarea certificatului digital on-line, se depune formularul 151 pe site-ul Anaf, modulul   https://www.anaf.ro/revocare/,  de catre titularul certificatului digital.

In cazul in care se solicita revocarea certificatului de catre o alta persoana decat cea pentru care a fost obtinut acest drept, se foloseste un alt tip de formular.

Procedura este urmatoarea:
  • completarea formularului cu datele titularului certificatului si datele de identificare ale contribuabilului,
  • se semneaza digital formularul 151,
  • se transmite formularul 151 catre ANAF, prin intermediul site-ului de mai sus,
  • se primeste un mail de la mfinante.gov.ro cu-MFP – Revocare drepturi de utilizare a serviciilor online ANAF, prin care se informeaza ca dreptul contribuabilului x de utilizare a serviciilor on-line pentru acest certificat a fost revocat.
  • prin revocarea certificatului digital nu se anuleaza certificatul digital, ci dreptul de acces la serviciile on-line