Condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
 • venituri* < 500.000 EUR la sfarsitul anului (începând cu veniturile aferente anului 2023)
 • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile administrativ-teritorile.
 • nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
 • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale (excepție consultanta fiscala – cod CAEN 6920);
 • are cel puțin un salariat, cu excepția societății nou-înființate;
 • are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea /numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
Nu se pot incadra la microîntreprinderi:
 • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
 • Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
 • Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
 • Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;
 • Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.
 • persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
 • Societati comerciale care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii;
 • persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
 • persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze

 

Conditia referitoare la salariat
 • au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme
 • au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in