Prin contractul de comodat, comodatarul dobândește în mod gratuit dreptul la folosinta asupra unui bun, pentru o anumită perioadă de timp, cu obligația de a-l returna la expirarea
acestui termen.

Acestea sunt cateva dintre cele mai importante aspecte ale contractului de comodat:
  • Pot face obiectul unui contract de comodat atat bunurile mobile cat si cele imobile.
  • Dacă persoana care dobândește dreptul de utilizare,  trebuie să plătească o contraprestație, atunci contractul nu mai poate fi numit contract de comodat.
  • Comodantul isi păstrează proprietatea asupra lucrului dat, iar comodatarul dobândește doar folosirea acestuia.
  • Comodatarul poate folosi bunul respectiv numai așa cum s-a convenit la formalizarea contractului, trebuie sa-l ingrijeasca si sa suporte cheltuielile derivate din folosirea si conservarea lui.

Potrivit (art. 2146Cod Civil) prin contractul de comodat se transmite dreptul de folosinţa gratuită a unui lucru determinat de la o persoană, numită comodant, unei alte persoane, numită comodatar, care se obligă să îl restituie în individualitatea sa după un anumit timp .

Care sunt principalele caracteristici ale contractului de comodat?
Contractul de comodat este real; cu titlu gratuit, unilateral, translativ de folosință, intuitu personae
Obligatiile comodatarului:
  • de a conserva lucrul împrumutat, cu diligența unui bun proprietar; să-l păzească și să-l conserve, chiar cu mai multă grijă decât lucrurile sale;
  • să folosească bunul potrivit destinației sale, potrivit naturii sau modului stabilit în contractul de comodat;
  • de a suporta cheltuielile de utilizare ale lucrului împrumutat, fără dreptul de a le cere comodantului, acestea fiind un accesoriu al folosinței;
  • de a restitui la scadență lucrul împrumutat, în natura sa specifică;
  • de a suporta riscul pieirii fortuite a lucrului în anumite sitații, prevăzute de lege:
Obligațiile comodantului:

a. de restituire a cheltuielilor de conservare;
b. de reparare a prejudiciilor cauzate comodatarului,

Acest ultim aspect apare ca urmare a viciilor ascunse ale bunului. Dacă comodantul a avut cunoștință de acestea la încheieerea contractului și nu l-a prevenit pe comodatar despre ele (art. 2152 Cod civil).