Conversie împrumut asociat în capital social – aspectele legate de această procedura sunt prevazute la art. 210 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Art. 210. 
(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.
(2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
(3) Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.
(4) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Majorarea capitalului social se decide prin hotarare AGA, care se depune la Registrul Comertului împreuna cu următoarele documentele:

Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar

  • Cererea de înregistrare (original);
  • Actul modificator al actului constitutiv, încheiat în forma prevăzută de lege (original);
  • Dovada efectuării vărsămintelor, în copie certificată;
  • Dovada privind plata tarifului legal de publicitate şi, după caz, a tarifului poştal, în original sau în copie certificată de parte

 

La cererea de înregistrare a mențiunii privind majorarea capitalului social prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății în actiuni se atasează:

  • actul modificator, în original;
  • situațiile financiare și balanța însoțitoare, după caz;
  • dovada privind plata tarifului legal de publicitate și, după caz, a tarifului postal, în original sau în copie certificată de parte.

 

Monografie contabilă:

La data hotărârii AGA se înregistrează subscrierea capitalului social:
456 = 1011

Majorarea capitalului social se face prin conversia imprumutului in baza certificatului de mentiuni de la Registrul Comertului:
4551 = 456

și:

1011 = 1012