Operaţiunile scutite de taxă cu drept de deducere

• exporturile;
• prestările de servicii direct legate de exportul de bunuri;
• prestările de servicii direct legate de importul de bunuri;
• prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate în vederea prelucrării în România şi care ulterior sunt transportate în afara UE;
• printre operaţiunile scutite se mai regaseste transportul internaţional de persoane;
livrările intracomunitare şi
• transportul internaţional şi intracomunitar de bunuri.

Exemplu

O societate înregistrată în scopuri de TVA în România livrează bunuri unui cumpărător din Australia.
Bunurile sunt transportate de la București în Australia, prin intermediul unui transportator.

Tratament

Operațiunea este considerată un export.
 Este o operaţiune scutită de TVA cu drept de deducere
 Societatea va emite o factură fără TVA
 Va avea drept de deducere pentru achiziţiile efectuate, respectiv pentru:
– taxarea inversă aferentă AIC,
– TVA plătită furnizorului intern de bunuri şi
– TVA plătită prestatorului serviciului de transport.