Legea 70/2015  impuse urmatoarele plafoane zilnice de plăți în numerar:

(1) Se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
b) încasări efectuate de magazinele cash and carry, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
c) plăţi în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un total de 10.000 lei/zi;
d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry,  în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit aceste avansuri.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile cu valoare peste 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor cash and carry.

De asemenea este interzisă fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Se pot achita facturi către magazinele de tipul cash and carry, astfel:

5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d) din Legea 70/2015

Descarcă dispozitie de plată_încasare