Contribuabilul/Platitorul impozitului, va aplica următoarea metodologie pentru calculul impozitului pe profit:

Contribuabilii prevazuti in Codul fiscal la art.13-Persoanele juridice romane mentionate la alin.(1), lit.a), cu exceptiile prevazute la alin.2), precum si persoanele juridice straine prevazute la alin.(1), literele b), c), d), e) precum si cele prevazute la literele f) si g).

Baza legală

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II, art.13 – 18

Metodologia folosită la calculul impozitului pe profit:

± Rezultat brut

+ Elemente similare veniturilor

– Elemente similare cheltuielilor

– Deduceri fiscale

–  Venituri neimpozabile

+ Cheltuieli nedeductibile

  – Pierdere fiscală reportată

= Rezultat fiscal

Nivelul taxei, tarifului, comisionului

    16% cf.art.17; scutiri prevazute la art.15

Exceptie:

Activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive

Max (16%   *   Rezultatul   fiscal,   5%   *   Venituri   aferente activităților respective)