În sensul titlului III din Codul fiscal, o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii,
la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, este considerată microîntreprindere:

  • a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro
  • capitalul social al acesteia este deţinut de alte persoane decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată înregistrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;
  • a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
  • are cel puţin un salariat [cu excepţia situaţiei persoanelor juridice române nou înfiinţate, care au un termen de 30 zile de la data înregistrării în registrul comerţului pentru îndeplinirea acestei condiţii]
  • are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor.

 

Sursa: ANAF