Sistem optional

Exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale al ivrării de bunuri ori aprestării de servicii.

Cine poate aplica acest sistem?

PI înregistrate în scopuri de TVA care:

  • au sediul activităţii economice în România;
  • cifra de afaceri în anul calendaristic precedent și în anul în curs nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei să poată opta pentru a plicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat opțiunea.
  • PI care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
Nu se aplică pentru următoarele operațiuni:
  • livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata TVA;
  • livrările pentru care sunt aplicabile măsurile desimplificare;
  • livrările de bunuri/prestările de servicii scutite de TVA;
  • operaţiunile supuse regimurilor speciale pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second hand, operele de artă, obiectele de colecţie și antichităţi și pentru aurul de investiţii;
  • livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului.

 

Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare:

  • colectează TVA la încasarea facturilor;
  • nu deduc TVA pentru toate achiziţiile efectuate decât atunci când îşi vor plăti furnizorii (indiferent dacă furnizorii sunt sau nu în sistemul TVA la încasare).

 

De cand se aplică?

Prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate prevederile Codului fiscal, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent și în anul în curs nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei să poată opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat opțiunea.

• 01.02.N+1(pentru perioada fiscala luna);
• 01.04.N+1.(pentru perioada fiscala trimestru).