A fost publicată  Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Contribuabilii își vor putea plăti impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat prin aceste modalități:

♦ cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal;

♦ online, cu cardul, prin intermediul SPV sau al platformei Ghiseul.ro (numai pentru persoanele fizice);

♦ prin virament bancar. În broșură este inclus un model de completare a ordinului de plată. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul ANAF, în secțiunea Asistență contribuabili – Plata obligațiilor fiscale – Codurile IBAN.

În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNP-ul / CIF-ul / CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minimum cinci angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru. Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Asistență contribuabili – Programe utile”. Pentru efectuarea plăților pot fi utilizate și serviciile e-banking.

♦ prin ordin de plată multiplu electronic (OPME). Poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” poate fi obținut astfel:

▪ prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanțelor, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare;

▪ de la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.

Formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” se completează și se depune online prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului „Depunere declarații” de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice.

Recipisele aferente depunerii și validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul Privat Virtual (SPV), secțiunea Mesaje;

♦ cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale. În broșură este inclus un model de completare a mandatului poștal. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Plata obligațiilor fiscale – Codurile IBAN. Mandatul poștal se completează în secțiunea „Destinatar”, câmpul „C.I.F./C.U.I.” cu CNP-ul/ CIF-ul/ CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata.

 

Sursa: CECCAR