Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările aduse de Ordonanța 16/2022 – Accize şi alte taxe speciale

1. Pentru țigarete, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an și este cel prevăzut în anexa nr. 1.

Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:

  1. 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022—31 martie 2023 inclusiv;
  2. 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023—31 martie 2024 inclusiv;
  3. 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024—31 martie 2025 inclusiv;
  4. 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.

 2. Se modifică anexele privind nivelul accizelor datorate.

 3. Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022—31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10—18 din anexa nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din              Codul fiscal, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă, actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, față de                      perioada octombrie 2014—septembrie 2015, respectiv cu 114,27%.

De reținut! Prevederile pct. 1-3 Accize au intrat în vigoare la data de 1 august 2022;