Potrivit art. 26 lit. c) din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul la deducerea ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 50% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la lit. d) – f), h) şi i), dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Deductibilitate 50% din valoarea creantei ( de la 01.01.2022)

1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;
2. nu sunt garantate de altă persoană;
3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

Deductibilitate 100% din valoarea creantei

1. sunt deţinute la o PJ asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului (prin HJ), sau la o PF asupra căreia este deschisă procedura de insolvenţă pe bază de:
– plan de rambursare a datoriilor;
– lichidare de active;
– procedură simplificată;
2. nu sunt garantate de altă persoană;
3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

De retinut! Sunt deductibile pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, în următoarele cazuri:

• punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinţă judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;

• procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;

• debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;

• debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

• debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul;

• au fost încheiate contracte de asigurare

!! Sunt nedeductibile pierderile la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu neincasate, pentru partea neacoperita de ajustare;