Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabilește cadrul legal privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii, și anume:

 • venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale;
 • contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe și contribuții sociale;
 • modul de calcul și de plată a acestora;
 • procedura de modificare a acestor impozite, taxe și contribuții sociale.

Potrivit art. 2 alin. (1) si (2) din Codul fiscal impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de acesta sunt după cum urmează:

 • impozitul pe profit;
 • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • impozitul pe venit;
 • impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
 • impozitul pe reprezentanțe;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • impozitele și taxele locale;
 • impozitul pe construcții;
 • contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
 • contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.