Potrivit art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: (…) c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;

Aceste prevederi au fost modificate prin art. I pct. 4 din OUG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, astfel:

La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) o microintreprindere a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile; .

Potrivit pct. 19 din Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, 19. La articolul IX, literele e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
e) prevederile pct. 4, (…) se aplica incepand cu veniturile aferente anului 2023;

Deci, pragul de 500.000 euro in functie de care firmele se incadreaza la regimul de impozitare de microintreprindere sau la regimul de impozitare pe profit se aplica incepand cu veniturile aferente anului 2023

 

 

Sursa: portalcontabilitate.ro