Pentru angajare cetățean străin se au în vedere următoarele

Conform art. 82 alin. (1) din Codul de procedura fiscala:

(1) Orice persoana sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala.

Codul de identificare fiscala este:

e) pentru persoanele fizice care nu detin CNP, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal. In cazul obtinerii ulterioare a CNP ului, numarul de identificare fiscala atribuit anterior se inlocuieste de catre organul fiscal. După obținerea acestuia se preiau informatiile fiscale inregistrate in perioada detinerii numarului de identificare fiscala pe CNP. Actele administrative fiscale, actele de executare sau alte acte emise de organele fiscale si comunicate anterior inlocuirii numarului de identificare fiscala raman valabile.

Alin. (3) al aceluiasi articol stabileste ca, prin exceptie de la dispozitiile art. 18 alin. (1), pentru persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. e), precum si pentru persoanele juridice nerezidente, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal, la solicitarea platitorului de venit.
Astfel, conform alin. (3) de mai sus platitorul venitului poate sa solicite NIF- ul in numele beneficiarului veniturilor din salarii.

 

Pentru angajare cetățean străin, persoană fizică ce nu dispune încă de CNP românesc, angajatorul trebuie să solicite la Anaf , pentru fiecare persoană în parte, număr de identificare fiscală – NIF.

Angajatorul trebuie sa depuna formularul (030) pentru fiecare persoană care nu detine cod numeric personal. De asemenea, angajatorul se declară reprezentant fiscal al persoanei pentru care se face solicitarea.

În aproximativ 3 zile se obține NIF-ul solicitat, iar în baza acestuia se poate declara în formularul 112 -Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa….