Potrivit [articolul 16 alineatul (1) din Codul fiscal], anul fiscal este:

  • Anul caledaristic
  • Oricare 12 luni consecutive daca au optat pentru un exerciţiu financiar diferit

Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat.

 Data de început
  • de la data înregistrării acestuia în registrul comerţului;
  • de la data înregistrării în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti sau alte autorități competente;
  • de la data la care persoana juridică străină începe să îşi desfăşoare, integral sau parţial, activitatea în România;
  • la data înregistrării în registrul comerţului – pentru sediul care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerţului.
  • de la data inregistrarii la organul fiscal central, pentru persoane juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania

 

1.   In cazul fuziunilor/divizărilor cu efect juridic încetarea existenţei

PJ absorbite/divizate prin dizolvare fără lichidare:

🞂 în cazul constituirii uneia sau mai multor PJ noi 🞂 la data înregistrării în RC/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente a noii PJ sau a ultimei dintre ele
🞂 daca se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată 🞂 la data înregistrării ultimei hotarari AGA care a aprobat operaţiunea sau cea stabilită prin acordul părţilor
🞂 prin fuziune se constituie PJ înfiinţate potrivit legislaţiei europene 🞂 la data înmatriculării PJ

 

2. In cazul dizolvării urmate de lichidarea contribuabilului Ø la data încheierii operaţiunilor de lichidare, dar nu mai târziu de data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent
3. În cazul încetării existenţei

unui sediu permanent

Ø la data   radierii   înregistrării

fiscale

 

  • Contribuabilii care se dizolvă cu lichidare – perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare se consideră un singur an fiscal.