Orice PI care realizează livrări intracomunitare de bunuri la distantă sau prestează servicii B2C pentru care locul este înalt stat membru poate alege optiunea OSS (Regimul OSS – One Stop Shop sau Regimul Union) la începerea activității sale pentru a fi utilizat regimul special.

Persoanele impozabile care efectueaza vanzari intracomunitare de bunuri la distanta pot aplica regimul special conform art. 315 din Codul fiscal (Regimul OSS – One Stop Shop sau Regimul Union). Regimul special poate fi utilizat de catre orice persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu are activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispune de mai multe sedii fixe in UE, in cazul in care are un sediu fix in Romania si alege Romania ca stat membru de inregistrare.

Pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile acestui regim special, persoana impozabila utilizeaza doar codul de inregistrare in scopuri de TVA alocat de statul membru de inregistrare.

In cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, codul de inregistrare utilizat de persoana impozabila este cel care i-a fost atribuit conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal.

Prin urmare, daca o persoana impozabila efectueaza vanzari intracomunitare de bunuri la distanta si s-a inregistrat pentru aplicarea regimului special, atunci aceasta va factura folosind codul sau de TVA atribuit de Romania si cota de TVA din statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor catre client.

Trimestrial, persoana impozabila care aplica regimul special trebuie sa depuna la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaratie speciala de TVA (D398), indiferent daca au fost sau nu efectuate livrari de bunuri sau daca au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizeaza regimul special.

Declaratia speciala de TVA contine:
  • codul de inregistrare special in scopuri de TVA (codul OSS) si
  • valoarea totala, exclusiv taxa,
  • cotele taxei aplicabile si valoarea totala a taxei corespunzatoare subdivizata pe cote, datorate fiecarui stat membru de consum in care taxa este exigibila.
Inregistrarea în OSS (One Stop Shop)

Pentru a se inregistra in OSS, PI trebuie sa fie:

  • inregistrat in scopuri de TVA, conform art. 316
  • inregistrat in scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 şi va utiliza acest cod de TVA pentru aplicarea regimului special (OG 8/2021)

 

Ordinul 1.387/2021pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale

Declaratia 398

Se depune prin mijloace electronice, pe portalul One Stop Shop, semnându-se cu certificatul digital calificat.

Se întocmește în euro. În cazul în care livrările de bunuri se plătesc în alte monede, la completarea declaraţiei, se va folosi cursul de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare

Contine urmatoarele informatii:

– codul de înregistrare în scopuri de TVA conform articolului 316
– valoarea totală, cotele taxei aplicabile și valoarea totală a taxei
corespunzătoare subdivizată pe cote

Modificările ulterioare ale declaraţiei speciale se includ într-o declaraţie ulterioară în termen de cel mult 3 ani de la data la care trebuia depusă
declaraţia iniţială.

Cursurile de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziuarespectivă sau cele din ziua următoare