Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 păstrează categoriile de cheltuieli nedeductibile astfel:

  • dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile,confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine;

Atentie!

Dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere datorate în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane rezidente sunt cheltuieli deductibile.

  • impozitul pe profit, inclusiv cel platit in strainatate si impozitul cu retinere la sursa pe venitul nerezidentilor suportat de beneficiarul roman;
  • cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.
  • asigurari ce nu privesc activele firmei sau nu sunt aferente obiectului de activitate (mai putin asigurarile ce se impoziteaza la venit global);
  • cheltuieli in favoarea actionarilor sau asociatilor;
  • cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale peste limita echivalentului în lei a 4.000 euro anual sunt cheltuieli nedeductibile;
  • cheltuieli inregistrate in evidenta contabila, pe baza unui document emis de un contribuabil inactiv* conform prevederilor Codului de procedură fiscală;
  • cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi TVA aferentă.